В процесі господарської діяльності людство інтенсивно використовує важливі природні ресурси – воду, ґрунти, повітря, корисні копалини. Вирубуються ліси, винищуються рідкісні рослини і тварини, іншими словами – порушується екологічна рівновага. Негативні наслідки людської діяльності все більше впливають на біогеофізичну ситуацію нашої планети, але найбільше уражається гідросфера.

Мета уроку сформувати в учнів знання про основні відділи ске­лета людини та їх будову; встановити особливості скелета, пов’я­зані з прямоходінням, трудовою та розумовою діяльністю.

У наш час людство переживає надзвичайно важливий, критичний період своєї історії,період небаченого досі загрозливого для існування цивілізації зростання низки негативних факторів: деградації природи, деградації людської моралі, зростання бідності, поширення хвороб, голоду, злочинності, агресивності, зростання до критичного рівня конфлікту між техносферою та біосферою.
В процесі господарської діяльності людство інтенсивно використовує важливі природні ресурси. Тому є нагальна потреба детальніше досліджувати особливості функціонування екосистем усіх рівнів, виявити нові закономірності у взаємовідносинах людини і довкілля, прийняти нові міжнародні угоди щодо охорони природи.

Єдиним вирішенням загрози, яка нависла над нами, є виховання молодого покоління, свідомого, відповідального за довкілля. І найкраще для цього підходять уроки біології.

Проблема забруднення навколишнього середовища не випадково стала одною з болючих проблем сучасності. В процесі господарської діяльності людство інтенсивно використовує важливі природні ресурси – воду, ґрунти, повітря, корисні копалини. Вирубуються ліси, винищуються рідкісні рослини і тварини, іншими словами – порушується екологічна рівновага.