В процесі господарської діяльності людство інтенсивно використовує важливі природні ресурси – воду, ґрунти, повітря, корисні копалини. Вирубуються ліси, винищуються рідкісні рослини і тварини, іншими словами – порушується екологічна рівновага. Негативні наслідки людської діяльності все більше впливають на біогеофізичну ситуацію нашої планети, але найбільше уражається гідросфера.

У наш час людство переживає надзвичайно важливий, критичний період своєї історії,період небаченого досі загрозливого для існування цивілізації зростання низки негативних факторів: деградації природи, деградації людської моралі, зростання бідності, поширення хвороб, голоду, злочинності, агресивності, зростання до критичного рівня конфлікту між техносферою та біосферою.
В процесі господарської діяльності людство інтенсивно використовує важливі природні ресурси. Тому є нагальна потреба детальніше досліджувати особливості функціонування екосистем усіх рівнів, виявити нові закономірності у взаємовідносинах людини і довкілля, прийняти нові міжнародні угоди щодо охорони природи.