Мета уроку сформувати в учнів знання про основні відділи ске­лета людини та їх будову; встановити особливості скелета, пов’я­зані з прямоходінням, трудовою та розумовою діяльністю.